Jak prověřit firmu než si koupíme její dluhopis krok za krokem

Platformy, které umožňují online nákup dluhopisů, se rojí jako hub po dešti. Je tak velmi jednoduché si tyto cenné papíry pořídit. O to větší pozornost bychom měli věnovat tomu, kam své peníze vkládáme. Na co se zaměřit aby nákup dluhopisů byl co nejbezpečnější?

1) Jaký je rating firmy

Pokud má firma k dispozici rating, je to vždy výhoda. Nejen pro ni, ale i pro nás coby potenciální investory. Rating totiž vydávají nezávislé agentury, které zjišťují důvěryhodnost dlužníka a tím určují jeho schopnost dostát svým závazkům.

Pokud se podnik, který jsme si vyhlídli, ratingem prokázat nemůže, není to důvod se od něj odvracet. Agentury si totiž za toto hodnocení účtují nemalé poplatky, a tak si ho můžou dovolit jen opravdu velké ryby. Základní rozdělení ratingového hodnocení je na investiční (AAA až BBB-) a spekulativní stupeň (BB+ až D).

2) Jaké je účetnictví

Účetnictví by mělo být co nejtransparentnější. Pokud společnost nezveřejňuje pravidelně výkazy, je to pro nás varovným signálem, že musí tajit svou finanční kondici. Hospodaření firmy si můžeme zjistit ve výročních zprávách.

Zajímat by nás měly výdělky firmy i výše dluhu. Pokud je neúměrná a hospodaření firmy je dlouhodobě ztrátové, je velká šance, že se emitent dostane do platební neschopnosti.

3) Jaké má společnost základy

Dalším zdrojem informací se pro nás stane obchodní rejstřík. Všímat bychom si měli, kdy byla firma založená. Jestli vznikla nedávno a už emituje dluhopisy, může jít o podvodný subjekt. Také nás bude zajímat majetek, kterým firma ručí, složení vlastníků a sídlo firmy. To vše jsou ukazatele, které můžou posílit nebo také zeslabit naši chuť investovat do firemních dluhopisů.

4) Jaká je minulost a budoucnost firmy

Dalším krokem bude nahlédnout do minulosti firmy. Můžeme si zjistit, jestli jednatel firmy není veden v insolvenčním rejstříku nebo Centrální evidenci exekucí. Napoví nám to, jestli se podnik už někdy v minulosti nedostal do insolvence a neřešitelných dluhů.

Nezajímá nás ale jen minulost. Společnost by měla otevřeně mluvit i o budoucích plánech. Nákupem dluhopisů jí půjčujeme peníze na její projekty. Proto chceme vědět, jak peníze využije. Pokud takové informace nejsou k dostání na firemních webových stránkách, můžeme zástupcům firmy napsat email nebo si s nimi domluvit schůzku.

Je důležité mít na paměti, že jsme investory, které firma potřebuje. Odmítne-li s námi komunikovat, je to znamením, že její jednání není férové.

5) Další hodnocení

Na pomoc máme i další hodnocení firmy. Důležité je si uvědomit, že webová platforma, skrz kterou si dluhopis můžeme koupit, neručí za důvěryhodnost emisí.

Emitent by měl být minimálně prověřený Českou národní bankou. Ta ovšem nezaručuje, že bude dlužník schopen dluh splácet. Jen zjišťuje formální vydání emise. Bankéři se nicméně o drobné začínající investory starají, a tak se u nich můžeme poradit.

Na pomoc si můžeme najít i jiného obchodníka s cennými papíry. Finanční poradce musí být nezávislý a mít potřebnou licenci od ČNB. Pokud se zcela odmítáme dluhopisovým lesem prodírat, můžeme své peníze vložit do podílových fondů, kde je za nás investují odborníci. U těchto fondů ovšem nemáme přehled o tom, jak s naším kapitálem nakládají.

Na závěr je dobré mít prostudovaný celkový stav trhu. Obecný přehled o síle ekonomiky a potenciálu jednotlivých odvětví nám může napovědět, kam se vyplatí investovat. Hospodářské cykly například silně ovlivňují automobilový průmysl a cestování. Naopak celkem stabilní je tabákový a technologický průmysl.

Kdo je už zkušeným investorem do dluhopisů, může tady inspirovat ostatní. Jak jste v nakupování dluhopisů začínali vy?

0